Revelo

slaboproudá i silnoproudá elektroinstalace - projekty - rozpočty - realizace - revize - regulace a měření - školení

Reference - ukázky prací do roku 2017

Obrázek můžete zvětšit kliknutím na náhled. Po umístění kurzoru myši nad obrázek náhledu se zobrazí popis obrázku.

Různé zakázky menšího rozsahu

Mlýn - osvětlení interiéru Mlýn - stropní temperování Mlýn - suterén Dílna 1 Dílna 2 Slaboproudé instalace Stavební instalace Topný kabel - protizámrzové opatření Topný kabel - protizámrzové opatření Ekvitermní regulace kotle Elektroinstalace stroje na dílně Elektoinstalace stroje na dílně - řídicí jednotka Elektroinstalace pro zimní zahradu (před dokončením) Elektroinstalace pro zimní zahradu (automatické  ovládání zastínění a větrání) Elektroinstalace stroje Elektroinstalace stroje HFH Elektroinstalace stroje HFH Elektroinstalace stroje HFH - detail ovládací skříňky Elektroinstalace stroje HFH  - rozvaděč Elektroinstalace stroje - ovládací skříka Elektroinstalace stroje - řídicí jednotka Montáž lustru Montáž lustru Montáž lustru Montáž lustru Osvětlení reklamy Podlahové temperování Rekonstrukce rozvaděče (stav před úpravou) Rekonstrukce paneloveho bytu Rekonstrukce rozvaděče (stav po úpravě) Rekonstrukce rozvaděče (konečný stav) Řídicí jednotka pro vyhřívání okapových žlabů a svodů Řízení automatického zalévání zahrady Řízení automatického zalévání zahrady Rozvaděč pro servrovnu Rozvaděč regulace vzduchotechniky Testování a montáž světel z LED diod Světlo na principu LED diod Světlo na principu LED diod Poruchová signalizace ALERT určená ke zpracování poruchových signálů

Zimní zahrada u rodinného domu

Školící středisko Stará Živohošť

Během školních prázdnin 2011 byla realizována přístavba rekreačního a školícího zařízení ve Staré Živohošti. Pro tuto stavbu bylo třeba zhotovit nový elektroměrový rozvaděč, novou hlavní kabeláž, repasi hlavního rozvaděče objektu a dále elektroinstalaci v přistavované části objektu.

Nový rozvaděč Osvětelní interiéru nové přístavby školícího střediska Osvětelní interiéru nové přístavby školícího střediska Osvětelní interiéru nové přístavby školícího střediska

Průmyslová škola Praha 10

Přes prázdniny byla realizována výměna elektroinstalace a rozvody slaboproudu ve třídách, v kinosále a na ředitelství střední průmyslové školy Nad Třebešínem 2299/69 Praha 10.

Elektroinstalace na chodbách školy Elektroinstalace na chodbách školy Montáž osvětlovacích těles v učebnách Montáž osvětlovacích těles v učebnách Zapojení rozvaděče Zapojení rozvaděče Zapojení rozvaděče Rozvaděč ve zvukové kabině Rozvaděč ve zvukové kabině

ZDŠ J. A. Komenského, U dělnického cvičiště 1/1100, Praha 6

Jedná se o rozsáhlý objekt, proto bylo nutné nainstalovat topné kabely o celkovém příkonu 28 kW. Vyhřívání je řízené dvěma regulátory s teplotním a sněhovým čidlem. Zařízení je vybaveno automatickým vypínáním v letních měsících.

Stav v zimním období před montáží topných kabelů Okapní žlab před pokládkou topných kabelů Položení topních kabelů do okapního žlabu Položení topních kabelů do okapního žlabu Průběh montáže za použití plošiny Průběh montáže za použití plošiny Umístění topných kabelů u vyústění okapních svodů Umístění topných kabelů u vyústění okapních svodů Umístění topných kabelů na římsách Průběh montáže za použití plošiny

Kutná Hora

V měsíci září jsme vyhrály veřejnou zakázku na ochranu okapového úžlabí na historickém domě v Kutné Hoře. Jedná se o ochranu úžlabí a dvou okapových svodů na objektu historického Sankturinovského domu na Palackého náměstí.

Položení topních kabelů do okapního žlabu Položení topních kabelů do okapního žlabu Položení topních kabelů do okapního žlabu Položení topních kabelů do okapního žlabu Položení topních kabelů do okapního žlabu Položení topních kabelů do okapního žlabu Položení topních kabelů do okapního žlabu Rozvaděč pro topné kabely Rozvaděč pro topné kabely

Rekonstrukce pěti bytových domů Karpatská ul. Praha 10

Na jaře roku 2016 jsme realizovali rekonstrukci společných prostor pěti bytových domů v Karpatské ul. Nově instalovány byly elektroměrové rozvaděče v protipožárním provedení, hlavní domovní vedení a přívody do bytů. Dodány byly také nové osvětlovací tělesa ovládané PIR pohybovými spínači. Osvětlení před vchody bylo provedeno LED pásky v hliníkovém profilu. Byly vyměněny také veškeré rozvody slaboproudu.

Původní stav Elektroměrové rozvaděče Osvětlení s PIR Osvětlení Rozvaděče a osvětlení Rozvaděče Detail Karpatská osvětlení před vchodem

Praha 10, Karpatská ul.

Navrhli a realizovali jsme domácí telefony a přístupový systém RFID pro pět vchodů , výtah a dva zadní vchody bytových domů v ulici Karpatská. Přístupový systém se programuje přes PC a umožnuje kontrolu otevření dveří. Celé zařízení je od f. VIDEX.

Koloděje u Prahy

Ukázka montáží elektroinstalace a LED osvětlení v rodinném domě

Praha 4, Opatovská ul., Poliklinika MEDICO, spol. s r.o.

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace vyšetřoven ve 3NP Polikliniky Opatovská Praha 4. Dle požadavků vyhl. č.73/2010 Sb. byla podána žádost o vydání odborného a závazného stanoviska pro vyhrazená technická zařízení elektroinstalace.

Podlahová zásuvková krabice Repasovaný rozvaděč před zapojením kabelů Revizní technici při pěření antistatické podlahy Rozvaděč před rekonstrukcí Stavební práce Vyrovnání potenciálu

Praha 8, Březiněves, fotbalové hřiště

Realizovali jsme ozvučení fotbalového hřiště v Březiněvsi. Pro ozvučení byly použity prvky od f. DEXON, Rozhlasová ústředna JPA 1242 a čtyři kusy reetrantních reproduktorů SC 60AH.

Ozvučení fotbalového hřiště Ozvučení fotbalového hřiště Ozvučení fotbalového hřiště Ozvučení fotbalového hřiště Ozvučení fotbalového hřiště Ozvučení fotbalového hřiště Ozvučení fotbalového hřiště Ozvučení fotbalového hřiště Ozvučení fotbalového hřiště Ozvučení fotbalového hřiště Ozvučení fotbalového hřiště

Praha 7, Ovenecká 20, rekonstrukce elektroinstalace

Letošní jaro jsme zaháji kompletní rekonstrukci elektroinstalace a slaboproudu společných prostor domu Ovenecká 20 Praha 7. Jednalo se o výměnu elektroměrových rozvaděčú za jeden rozvaděč v protipožárním provedení, nové přívody pro byty a osvětlení chodeb. Domovní telefon byl proveden od f. VIDEX serie 4000 s přípravou pro video.

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace Kompletní rekonstrukce elektroinstalace Kompletní rekonstrukce elektroinstalace Kompletní rekonstrukce elektroinstalace Kompletní rekonstrukce elektroinstalace

Praha 10, oprava regulace a poruchové signalizace

Oprava regulace a poruchové signalizace v kotelně na Praze 10 podzim 2014. Pro poruchovou signalizaci zvoleno programovatelné relé EASY umístěno ve dveřích rozvaděče.

Stav před rekonstrukcí Rozvaděč - nový stav Dveře - nový stav

Výměna osvětlovacích těles za osvětlovací tělesa s radarovým pohybovým čidlem

Během roku 2014 jsme realizovali v několika bytových domech výměnu osvětlovacích těles za osvětlovací tělesa s radarovým pohybovým čidlem. Celkem jsme nainstalovali více než 280 kusů osvětlovacích těles.

Nová ves u Prahy

Na podzim roku 2014 jsme realizovaly osvětlení sportoviště v Nové vsi u Prahy, byly použity čtyři osmimetrové stožáry s celkem osmi 350W tělesy. Součástí dodávky byl i nový ovládací rozvaděč.

Praha, ulice Pravá, návrh a realizace přístupového systému pro RFID čipy

Pro bytový dům v ulici Pravá jsme navrhly a zrealizovaly přístupový systém pro RFID čipy který ovládá čtyři vstupní dveře. Dodatečně jsme rozvaděč vyzbrojily GSM komunikátorem který hlásí výpadek sítě i poruchový stav kotelny objektu.

Praha, Šeberov

Zázemí...

Praha 10, Karpatská ul., osvětlení sklepů Karpatská

V červnu 2015 jsme ukončily osvětlení sklepních prostor v pěti bytových domech v ul. Karpatská Praha 10.

Na osvětlení chodeb a sklepních kojí byly použity zářivkové tělesa 1x58W IP44 s elektronickým předřadníkem. Osvětlovací tělesa jsou na chodbách ovládány radarovým pohybovým čidlem a v kójích jsou ovládány vypínačem.

Pernerova 11 Praha 8 Karlín, oprava hlavních domovních rozvodů

V měsíci červenci 2015 jsme vyměnily hlavní domovní rozvody včetně elektroměrových a patrových rozvaděčů v kancelářské budově Pernerova ul. 293/11 Praha 8 Karlín. Všechny rozvaděče jsou v provedení EI 30 DP1-S

Montáže Montáže Montáže Montáže Montáže Montáže Montáže Montáže Montáže Nové připojení RIS Nový stav Původní stav Původní stav RIS Zednické začištění Zednické začištění Zednické začištění

Na Veselí Praha 4, přístupový systém RFID v objektu bytového domu

Na jaře roku 2015 jsme po velkém úsilí, hlavně stavební firmy dokončily přístupový systém pro bytový dům. Přístupový systém RFID ovládá hlavní vchod s ulice, zadní vchod na zahradu a zahradní branku. Přední dveře byly repasovány a vybaveny zámkem ROTO, dveře na zahradu dodávala úplně jiná truhlářská firma než která prováděla repasování hlavních dveří a zahradí branku dodávaly zámečníci, tak každé dveře mají zámek od jiného výrobce jak na 12V ss tak na 24V ss. Rozvaděč je proto vybaven dvěma záložními zdroji a vše samozřejmě funguje zcela bez chybně.

Čtečka RFID u hlavního vchodu Čtečka RFID u zadního vchodu Rozvaděč RFID Zadní branka

Osvětlovací těleso

Montáž zajímavého osvětlovacího tělesa.

Montáž zajímavého osvětlovacího tělesa Montáž zajímavého osvětlovacího tělesa Montáž zajímavého osvětlovacího tělesa

Montáže z plošiny

Ukázka prací z vysokozdvižné plošiny.

Ukázka prací z vysokozdvižné plošiny Ukázka prací z vysokozdvižné plošiny Ukázka prací z vysokozdvižné plošiny

Rekonstrukce několika rozvaděčů v kancelářské budově Na Příkopě 29 Praha 1

Zde jsme realizovali výrobu a montáže rozvaděčů, jeden v protipožárním provedení s odolností EI 30 DP1-S kouřotěsný.

Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče Rozvaděče

Čtyři bytové domy v ulici Belušova Praha 5

Pro čtyři vchody bytového domu jsme letos na jaře navrhly a vyrobily rozvaděče pro umístění řídící jednotky pro otevírání vstupních dveří kartou RFID. V každém domě ovládáme dvoje dveře.

Přístupový systém Přístupový systém Přístupový systém Přístupový systém

Domovní telefony

Během loňského a letošního roku jsme rekonstruovali několik systémů domovních telefonů zde jsou některé fotky tlačítkových tabel.

Bělohorská Hlavní Horoměřice 5 Krupská 6 Krupská 6 Nad štolou 4 Nad štolou4 Nad štolou 7 Nad štolou 8 Táborská

Oprava osvětlení, domovních telefonů a přístupového systému v objektu v ulici Tolstého 8 na Praze 10

Na přelomu roku 2015 a 2016 jsme dokončily rekonstrukci osvětlení, domovních telefonů a přístupový systém pro bytový dům Tolstého 8. Na schodišti byly ve staré části budovy použity námy repasované svítidla a v nové přístavbě s výtahem jsou použity svítidla s radarovým čidlem. Přístupový systém ovládá vstupní dveře, dveře výtahu a ovládání výtahu kabiny. Domácí telefony jsou od f. Videx v digitálním systému VX2200.

 

Copyright © 2018 REVELO • Všechna práva vyhrazena • Instalace webu studio DATALES