Revelo

slaboproudá i silnoproudá elektroinstalace - projekty - rozpočty - realizace - revize - regulace a měření - školení

Program Revelo

Popis

Revelo je jednoduchý program pro evidenci, kontrolu a revize elektrických spotřebičů. Vyhovuje požadavkům normy ČSN 33 1600 ed.2. Program umožňuje provádět revize i spotřebičů, na které se vztahuje Vyhláška ČBU č.75/2002Sb. (tzn. spotřebiče používané v důlech a podobném prostředí).

Program je možné používat i na území Slovenska, vyhovuje normám STN 33 1600 a STN 33 1610.

Program je vyvíjen a testován ve spolupráci s revizními techniky společnosti Revelo.

Hlavním účelem revize spotřebiče je především ověření funkčnosti a kvality prvků zajišťující elektrickou bezpečnost. O každé provedené revizi spotřebiče je třeba provést písemný zápis doklad o revizi. Doklad o revizi musí být možno bez pochyb přiřadit ke konkrétnímu spotřebiči, zpravidla podle evidenčního čísla, výrobního čísla, popř. dalších identifikátorů. Vyplňovat tiskopisy v klasické podobě je v zásadě možné, ale použití programu Revelo přináší mnohé výhody:

Program není vázán na žádný konkrétní měřící přístroj.

Základní vlastnosti programu

Stažení programu

Aktuální demoverzi programu můžete stáhnout kliknutím na tlačítko Stáhnout aktuální verzi. Program je zkomprimován v zip formátu, neinstaluje se, pouze se po rozbalení zkopíruje na pevný disk.

Stáhnout aktuální verzi

Podrobná dokumentace

K programu je zpracovaná podrobná nápověda on-line, která nahradila původní nápovědu ve formátu CHM. Důvodem změny je postoj společnosti Microsoft, která tento formát nepovažuje za perspektivní a výhledově ho nebude podporovat. Novou nápovědu je možné volat přímo z hlavní nabídky programu v sekci Nápověda nebo klávesou F1 (je nutné připojení k internetu) a nebo z této stránky kliknutím na tlačítko Dokumentace.

Dokumentace

Další informace

Aktuální verze a chronologický přehled změn, ceník programu a postup registrace programu naleznete na stránce autora - klikněte na tlačítko níže.

Domovská stránka

 

 

Copyright © 2018 REVELO • Všechna práva vyhrazena • Instalace webu studio DATALES